Vedtægter

Ærø Vind 1 i/s

Alle anpartshaverne i de nye møller danner Ærø Vind 1 i/s. På den stiftende generalforsamling blev vedtægterne for Ærø Vind 1 i/s vedtaget og forsamlingen valgte en bestyrelse.

I et i/s er der solidarisk hæftelse. Alle fællesejede vindmøller i Danmark er organiseret som i/s'er, uden det har givet anledning til problemer med den solidariske hæftelse. Ifølge vedtægterne må der ikke stiftes gæld i selskabet, og det kræves at møllerne er betryggende forsikret.

Download vedtægterne her

Ærø Vind I/S  | Statene 15  |  5970 Ærøskøbing  |  tlf: 2047 9430  |  vind1@aeroe-emk.dk

Produktion og hosting: demand.dk 2012-2020