Vedtægter

Ærø Vind 4 i/s

Alle anpartshaverne danner Ærø Vind 4 i/s. På stiftende interessentskabsmøde (07.09.09) blev vedtægterne for Ærø Vind 4 i/s vedtaget (§3 ændret 27.01.10) og forsamlingen valgte en bestyrelse.

I et i/s er der solidarisk hæftelse. Alle fællesejede vindmøller i Danmark er organiseret som i/s'er, uden det har givet anledning til problemer med den solidariske hæftelse. Ifølge vedtægterne må der ikke stiftes gæld i selskabet, og det kræves at møllerne er betryggende forsikret.

Download vedtægter her >

Ærø Vind i/s  | Statene 15  |  5970 Ærøskøbing |  tlf: 2047 9430  |  vind4@aeroe-emk.dk

Produktion og hosting: demand.dk 2012-2020